ترم دوم دانشگاه (سال 1371)تدریس را به عنوان استاد حل تمرین ریاضی عمومی (1)  در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز و از این سال به بعد دروس حسابان1و2-حساب دیفرانسیل انتگرال -ریاضی عمومی (1) -ریاضی عمومی(2)- معادلات دیفرانسیل- ریاضی مهندسی و کاربرد ریاضی را در دانشگاه و موسسات تدریس کردم.

مدرس فیلم های آموزشی : شبکه امید در صداو سیما، ریاضی گاج - مشاور ریاضی در برنامه ستاره شو(برنامه ریزی گاج(-قلمچی (پاسخ)-رادیو کنکور( اصفهان)، ایرانیان خارج از کشور،مدرس فیلم های آموزشی گروه آموزشی سبز، فیلم های آموزشی فرادرس، فیلم های آموزشی  روشنگران ،دژاوو،الف،مهروماه، آلاء ،آ ت پ، گل واژه

مدارس :

ملت-سلام-خاتم-استاد شهریار-روش-فرهیختگان-نرجس-زینب-امامت-ارشاد-پروین اعتصامی و ...

شهرستان:

کرج- سمنان -اصفهان و....

 آموزش گاه های کنکور:

علوم-آیندگان-آرکا-الف-دژاوو، آ ت پ ،صداو سیما-اندیشه راد-کلک سیمین-قلم-فکور-مزیدی-استاد شهریار-خورشید دانش و...

 موسسات:

موسسه آموزش عالی آزاد مبین(سیمیا)

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

موسسه آموزش عالی آزادفرهنگ تفاهم(دانش پذیر)

موسسه آموزش عالی آزادشایگان

موسسه آموزش عالی آزادراهیان کمال

موسسه آموزش عالی آزادفرهنگ متین(فراگستر)

موسسه آموزش عالی آزادچتر دانش(چترآموزش)

موسسه آموزش عالی آزادبهار

موسسه اموزش عالی آزاد مهرپویان

موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین

موسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی

موسسه آموزش عالی آزاد سروش دانایی

موسسه آموزش عالی آزاد توسعه پایدار شرق

موسسه آموزش عالی آزاد دانشیار

موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران

موسسه آموزش عالی آزاد چاوش

مرکز پیام فراگیر

کانون همبستگی فرهنگیان

اندیشه راد

عمار(مزیدی)

جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی

قلم(فتح)

فناوران امیر کبیر

پیام بهروش

و ...