سوابق ضبط فیلم:

شبکه امید در صداو سیما

ریاضی گاج 

مشاور ریاضی در برنامه ستاره شو(برنامه ریزی گاج(

قلمچی ( مجموعه پاسخ)

رادیو کنکور( اصفهان)

ایرانیان خارج از کشور

 گروه آموزشی سبز

 فرادرس

روشنگران

آ ت پ

الف

دژاوو

آلاء

گروه آموزشی دکتر بعقوبی

مهروماه

گل واژه