سوالات آزمون رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعریف و هدف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه ها وسیستم های نرم افزاری بزرگ که  بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند .فارغ التحصیلان این دوره مهارتهائی را در زمینه اصول توسعه برنامه  یاسیستم های برنامه سازی، نحوه ارزیابی و تائید یک برنامه  یاسیستم برنامه سازی، نحوه تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ ونحوه آنالیزآن، نحوه تکمیل سیستم های نرم افزاری درنسل های مختلف، نحوه طراحی نرم افزارهائی که داری ویژگی های قابل فهم بودن می باشندو نحوه تائید ویژگی ها و مشخصات خاص موجود دریک سیستم نرم افزاری بزرگ را کسب می کنند.
هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید،توسعه وتکمیل سیستم های نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی درجهت بهره گیری مؤثر از امکانات موجود، حرکت بسوی استقلال فنی را درعصر انفورماتیک موجب شوند.


کارائی

الف. طراحی سیستم های نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها، سیستم های عامل، زبانهای برنامه سازی، کامپایلرها، وسیستم های خبره، سیستمهای حفاظت داده.

ب. قابلیت تولید نرم افزارهائی که توسعه  اتوماتیک نرم افزارها را ممکن می سازند ,نظیر ویرایشگرهای مبتنی بر متن, ویرایشگرهای صفحه، و ویرایشگرهای مبتنی برنحو.

ج. هدایت پروژه های نرم افزاری در مراکز تحقیقاتی کشور.

د. ارزیابی کارآئی و صحت سیستم های نرم افزاری و فرموله کردن نیازها.

ه. استخدام در موسسات آموزشی کشور.