شیمی کارشناسی ارشد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعریف

دوره کارشناسی ارشد شیمی دوره ای با گرایش‌های تخصصی چهار گانه(شیمی آلی ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک) است که مشخصات هرگرایش با دروس اختصاصی آن گرایش و محتوای پایان نامه تعیین می گردد.


اهداف

الف. رشد اتکاء بنفس و قوه ابتکار و پژوهش در دانشجو جهت انجام تحقیق مستقل درشیمی .

ب. افزایش توانائی و مهارت دانشجو به منظور احراز مسئولیتهای شغلی درسطح یک صاحب نظردریکی ازسه زمینه شیمی:محض ،شیمی کاربردی وشیمی آموزشی باتوجه به نیازهای جامعه (تربیت کادرآموزشی وپژوهشی موردنیازدانشگاهها و موسسات تحقیقات دولتی و غیردولتی ).

ج. رشد تعمق و نگرش کلی دانشجو درعلم شیمی به منظور بالابردن توانائی او در درک مسائل در ارتباط  با یکدیگر وکاربرد این توانائی در رفع نیازهای جامعه .


نقش و توانایی

الف. عهده‌دار شدن مسئولیت تدریس در رشته شیمی و نیز هدایت آزمایشگاه‌ها

ب. همکاری در زمینه‌های مختلف شیمی در دانشگاه‌ها و نیز مؤسسات پژوهشی کشور.

ج. آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تأمین کادر علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی.


ضرورت و اهمیت

اهمیت این دوره با توجه به نکات زیر و در جهت استقلال اقتصادی و خودکفایی صنعتی بیش از پیش احساس می‌گردد.

الف. رفع کمبود هیئت علمی برای دانشگاه‌های کشور در سطح مربی.

ب. تربیت محققین و پژوهشگران مجرب برای کار در مؤسسات تحقیقاتی و صنعتی کشور و در نتیجه کوشش در رفع وابستگی تحقیقاتی و صنعتی جامعه اسلامی