«فرش» به عنوان یکی از صور تمدنی پر ارزش که بسیار متعالی و از طرفی هم دارای جنبهُ کاربردی و مصرفی است می تواند از دیدگاه های فرهنگی-هنری و علمی مورد بررسی قرار بگیرد.
اهمیت اقتصادی هنر فرش و نیز توسعه صادرات غیر نفتی و قطع وابستگی اقتصاد کشور از طریق صدور فرش موجب گردیده تا این هنر در ایران و دیگر ممالک جهان در مقام و موقعیتی خاص قرار گیرد. لذا ضرورت دارد مشکلات و مواضع رشد آن را به گونه ای منطقی و با معیارهای علمی بررسی می کنیم.
حضور در عرصه رقابت بین المللی و لازمه گرفتن سهمی شایسته از بازار جهانی 15 میلیارد دلاری فرش توسط ایران ایجاب می نماید تا مسائل چگونگی این حضور را از ابعاد مختلف و با توجه به جنبه های مترتب بر آن از لحاظ قوانین و مقررات ،ارزیابی و کارشناسی، گمرک، بیمه، حمل و نقل، بازاریابی و شناخت بازارهای جهانی و ... در مرکزی علمی و معتبر توسط خبرگان و اهل فن بررسی کنیم . تا با استفاده از دستاوردهای آن بتوانیم زمینه های حضوری شایسته در بازارهای جهانی که خود لازمه تداوم اشتغال و تولید نیز می باشد، را فراهم کنیم.
با توجه به نکات مطروحه نسبت به لزوم برگزاری رشته کارشناسی فرش به نظر می رسد این ضرورت به حدی است که هرگونه تأخیر در انجام آن سبب حضور وسیعتر اغیاری که حاشیه نشین این میدان بوده اند، خواهد شد کما اینکه با برنامه ریزی وسیعی که در ناحیه کشورهای نواحی مختلف بخصوص کشورهای شرق مثل چین و هند و پاکستان و بنگلادش و ترکیه انجام گرفته، میزان حضور آنان را در بازار جهانی بقدری افزایش داده که از ایران پیش گرفته یا حتی در کشوری مانند چین دانشگاهی با عنوان فرش تأسیس می گردد.
ضروری ترین کار آنست که در یک تشکل دانشگاهی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در تمامی ابعاد آن از تکنیک و هنر گرفته تا اقتصاد، برنامه ریزی کامل و جامع شود تا هم سبب حفظ مواریث گذشته، اصالتهای فرهنگی و ملی و هم موجبات گسترش آن را در همه نقاط ایران از طریق تربیت نیروهای متخصص و ایجاد موفقیت برتر در بازارهای جهانی و در بازارهای جهانی و درنهایت، استقلال اقتصادی و فرهنگی را فراهم می نماید.
ضرورت پرداخت به مسائل فنی و تکنیکی، هنری و فرهنگی و اجتماعی فرش ایجاب نموده است تا رشته کارشناسی فرش در 2 گرایش به شرح ذیل دیده شود:
کارشناسی فرش با گرایش طراحی فرش
کارشناسی فرش با گرایش بافت و مرمت
تدوین برنامه های درسی گرایش های فوق به گونه ای است که دانشجویان پس از گذراندن دروس مشترک اصلی و پایه در سال آخر دروس تخصصی هر یک از  گرایش ها را براساس علاقه انتخاب نموده اند الزاماً می گذرانند.
بدیهی است با عنایت خاص مسئولین نسبت به این امر و لزوم سامان دهی، تشکل و به نظام درآوردن و تعالی هنرهای کاربردی در جایگاه واقعی خویش و نقش آن در فرهنگ، هنر، اقتصاد، اشتغال، ارتباط جهانی و انتقال فرهنگ و هویت ملی انجام این مهم با همت همه پاک دلان میهن اسلامی و استعانت خداوندی به تحقق برسد.

تعریف و هدف
دوره آموزش کارشناسی فرش یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف از برگزاری این دوره تربیت افراد متخصص و آشنا به مبانی علمی و نظری فرش که مظهری از فرهنگ اسلامی و هنر ملی کشور ماست، می باشد.
اهمیت و ضرورت
1.حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی با توجه به اصالت های نقش، رنگ و بافت هر منطقه
2.بالا بردن کیفیت بافت متناسب با کمیت و قانون مند شدن روش های آموزشی و توسعه و رونق قالی بافی با استفاده از مناسب ترین روش ها.
3. احیا، حفظ و ترویج هنر فرش به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایران در متن زندگی مردم.
4.اشاعه فرهنگ معنوی و انتقال مفاهیم هنری، دینی، ملی از طریق گسترش هنر فرش در سایر جوامع بشری
5.آموزش علوم عملی و نظری این هنر شریف به منظور تربیت هنرمندان و کارشناسان آگاه و متعهد در جهت حفظ حریم میراث های فرهنگی.
6.حفظ اصالت ها و مقابله با بدعت های نادرست که تحت تأثیر فرهنگ های بیگانه و هنر وارداتی در غرب در بعضی از مناطق ایران رایج شده است.
7.شناخت فرش به عنوان یکی از مهمترین هنرهای صناعی و مواریث و ودایع معنوی ایران و شناختخ سیر تحول و تطور آن در ادوار مختلف فرهنگی این مرز و بوم
8. شناخت فرهنگ تصویری فرش (نقش و رنگ) به عنوان جلوه ای از تفکر و حکمت اسلامی
9.ایجاد زومینه مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور بررسی همه جوانب این هنر در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
10.حفاظت و صیانت از این صنعت و هنر ملی با توجه به نقش اقتصادی – فرهنگی و سیاسی آن
   
نقش و توانایی
1.تربیت کارشناسانی آگاه و محقق که ضمن شناخت نسبت به مبانی عملی و نظری هنر فرش موجبات تقویت و تحکیم این هنر اصیل را فراهم آورده اند.
2. تمهید مقامات لازم به منظور استفاده از خدمات فارغ التحصیلان در جهت احیا و نوزایی هنر فرش به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصلی اسلامی ایران در متن زندگی مردم.
3. کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف تولید فرش شامل مهارت در طراحی و رنگ آمیزی فرش، شناخت مواد اولیه مصرفی و آشنایی با نحوه فراهم آوردن آن (مراحل تهیه نخ و رنگرزی) همراه با شناخت انواع بافت و رفع عیوب با بهره گیری از روش های مناسب.
4. شناخت ابزار، وسایل و تجهیزات و توانایی بهینه سازی هرچه بیشتر آن ها.
5. شناخت هرچه بیشتر ویژگی های مبانی نظری و عملی این هنر در جهت حفظ و تقویت فرهنگی بومی با توجه به اصالت های نقش، رنگ و بافت هر منطقه.
6.توانایی فارغ التحصیلان در پژوهش مبانی عملی و نظری هنر فرش ولل مختلف به ویژه ملل اسلامی.
7. توانایی فارغ التحصیلان در ارزیابی و ارزشیابی و کارشناسی فرش
8. توانایی فارغ التحصیلان در بررسی، تحلیل و شناخت طرح ها و نقوش اصیل و نسبت آن ها با فرهنگ و تفکر.
9. توانایی فارغ التحصیلان در کنترل کیفی فرش در هنگام بافت و رفع معایب فرش پس از خاتمه آن.
10. توانایی فارغ التحصیلان در تدریس مبانی نظری و عملی فرش.
11. توانایی فارغ التحصیلان در همکاری با واحدهای دولتی و خصوصی نظیر سازمان صنایع دستی ایران، سازمان میراث فرهنگی و........
12.شناخت اقتصاد و بازار جهانی فرش همراه با توانایی تحلیل به منظور شناخت شرایط تحلیل صحیح و اصولی و بهینه سازی صادرات فرش.