در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین مشاوران آموزشی به دانش آموزان ،مدارس و موسسات آموزشی معرفی می گردد.

 

 

دکتر مهدی نکویی

دکتر مهدی نکویی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
ندا تقی خانی

ندا تقی خانی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد معین اصفهانیان

محمد معین اصفهانیان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهدی احمدی

مهدی احمدی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
میلاد فراهانی

میلاد فراهانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
ارسلان فیروزنیا

ارسلان فیروزنیا

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سعید غیاثوند

سعید غیاثوند

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا ذوالقدر

حمیدرضا ذوالقدر

 • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
وحید دولتی

وحید دولتی

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
زهره مهدوی نیا

زهره مهدوی نیا

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علی اکبری

محمدرضا علی اکبری

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمودجمالی زاده

محمودجمالی زاده

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور قاسم آباد

علی آقاجان پور قاسم آباد

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
بیژن امجدیان

بیژن امجدیان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
منصور رخشان

منصور رخشان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد ترکمن

محمد ترکمن

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهدی ربیعی

مهدی ربیعی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرتین ملکی

آرتین ملکی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد موسوی

محمد موسوی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
نادر شفاعی

نادر شفاعی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علیرضا راد

علیرضا راد

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهرداد_ امجدیان

مهرداد_ امجدیان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سید مهدی رهبر

سید مهدی رهبر

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی سلطانی

علی سلطانی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر