معرفی رشته حسابداری کارشناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

معرفی رشته

تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا «زبان تجارت» را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا می کند.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملأ و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.


تعریف و هدف
دوره کارشناسی حسابداری یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان حسابداری و حسابرسی است.
وظایف مدیریت در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می شود که منابع مالی و نیروی انسانی بهطور هماهنگ در طرق سودمند در جامعه بهکار افتد و حداکثر کارایی حاصل گردد.
سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند.حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه هاست در اختیار مدیریت قرار می دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای این طرح ها و برنامه ها را نیز گردآوری می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارآیی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.
رشته حسابداری را بر حسب مشاغلی که فارغ التحصیلان آن در بازار کار عهده دار می شوند به سه حوزه وسیع حسابداری عمومی (حسابرسی) حسابداری خصوصی و حسابداری دولتی تقسیم می نمایند و برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشابهی مورد نیاز است.


نقش و توانایی
فارغالتحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانایی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند:
 - انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی.
 - تصدی کلیه امور حسابداری در موسسات دولتی و شهرداری ها.
 - اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی.
 - طرح و اجرای سیستمهای مالی در مؤسسات بازرگانی و صنعتی.
 - فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می توانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.


ضرورت و اهمیت
ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات زیر به خوبی آشکار می گردد:


1. آشفتگی و نابسامانی در وضع مالی بسیاری از مؤسسات بازرگانی، تولیدی، دولتی و شهرداری ها و بخصوص صنایع ملی شده و عدم امکان ارائه گزارش های مالی صحیح و به موقع در این مؤسسات که ناشی از کمبود حسابداران متخصص می باشد.


2. عدم توانایی مؤسسات حسابرسی بخصوص مؤسسات حسابرسی وابسته به دولت در رسیدگی به گزارش های مالی واحد های اقتصادی به علت کمبود حسابداران تحصیل کرده در حرفه حسابرسی که در سال های اخیر موجب وقفه یا تأخیر در امر رسیدگی گردیده است.


3. نارسایی در امر آموزش حسابداری در دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و رشته های خدمات در وزارت آموزش و پرورش به علت کمبود استادان و دبیران تحصیل کرده و کارآزموده.


4. تأخیر در برنامهریزی و کنترل عملیات بازرگانی، تولیدی و دولتی به دلیل کمبود حسابداران و کارشناسان مالی و تحصیل کرده.
تردیدی نیست که تربیت کارشناسان حسابداری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند بسیاری از کمبود ها و نارسایی های فوق را جبران نماید.