تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با هدف آماده ساختن دانشجویان شاغل درسازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران جهت احراز مشاغل حرفه‌ای مدیریت در سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی تنظیم و تدوین گردیده است.

منظور از این دوره موشکافی دقیق وظایف اساسی و تخصصی سازمان‌های دولتی و بهبود و توسعه مهارت و استعدادهای دانشجویان  در تشخیص  و  شناخت  مسایل  مدیریت، نحوه گردآوری اطلاعات مربوط، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بنــدی آنها، بررسی راه‌حل‌های ممکن در مورد مسایل، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات  متخذه، کنترل و نهایتاً ارزیابی از نتایج می باشد.

به عبارتی دقیق‌تر اهداف این برنامه فراهم آوردن زمینه‌های رشد فردی و حرفه‌ای و توسعه توانایی دانشجویان برای تطبیق  برنامه‌های سازمان با شرایط زمان و انعطاف‌پذیری با تغییرات و تحولات و در نهایت بالا بردن کارآیی و ثمربخشی دستگاه‌های دولتی است.


نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این دوره با مهارت‌ها و توانایی‌های مختلفی که در امور اجرایی مشاوره و پژوهشی حاصل می‌کنند، می‌توانند در زمینه مسایل سازمانی، رفتاری، اقتصادی، اداری و مالی در رده مدیران اجرایی و یا مشاوران سازمان‌های دولتی به کارهای اداری، بازرگانی، صنعتی و مشاوره اشتغال ورزند و در امور پژوهشی و تحقیقات نقش مؤثری را به عهده گرفته و به تدریج آمادگی پذیرش مسئوولیت‌های سنگین‌تری را پیدا کنند.


ضرورت و اهمیت

اداره امور سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی با توجه به وسعت عمل، تنوع و پیچیدگی مسایل مطروحه، امروزه بدون استفاده از دانش مدیریت میسر نمی‌باشد، با توجه به گسترده‌تر شدن نقش دولت در جمهوری اسلامی نیاز به تربیت مدیرانی که بامشکلات، نارسایی‌ها و مسایل موجود در جامعه آشنا بوده و توانایی تفکر، تشخیص و شناخت، بررسی، تجزیه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های ممکن برای آن‌ها را داشته باشند، هر روز برجسته‌تر شده و اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد.