معرفی رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر یکی از دوره‌های آموزش عالی است که هدف آن تشویق و ترغیب تفکر در مقوله، هنر، رشد خلاقیت‌های هنری و ارتقاء سطح بینش هنری در فرهنگ اسلامی است.

امید می‌رود با اجرای این دوره گام‌های مؤثری در تقویت حوزه‌های آموزشی و پژوهشی هنر و تألیف و تصنیف در زمینه‌های هنری و جهت‌یابی و تصحیح حرکت‌های هنری جامعه، اسلامی برداشته شود.


ضرورت و اهمیت

مقوله، هنر، نبض فرهنگ هر جامعه پویا و غنی است و هویت ملی‌- اعتقادی- اجتماعی هر جامعه منسجم به وضوح در آثار هنری آن جامعه منعکس است. از این روست که هنر و مباحث هنری، در فرهنگ کهن و ریش‌دار ایران، خصوصاً پس از انقلاب اصیل اسلامی مورد هجوم جدی بیگانگان قرار گرفته است. ایجاد دوره‌هایی که بتوانند زمینه‌ساز تحقیق و تحقق آمال فرهنگی و احیاء هویت‌های اصیل جامعه در وادی حساس «هنر» باشد از اهمیت بسیار برخوردار است.


نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان

فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در دانشکده‌های هنر به تدریس اشتغال ورزیده و در مراکز تحقیقات هنری نیز به عنوان محقق متکفل کار تحقیقی شود.