منابع آزمون فراگیر مدیریت کسب و کار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 


مهم‌ترین ویژگی آزمون‌های دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر امتحانات دانشگاه‌های دیگر متمایز کرده است، مشخص بودن منبع امتحانی هر درس با ذکر تمام جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم نیز به همین گونه است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور تنها با مطالعه کتاب مربوط به هر درس موفقیت خود در امتحانات را تضمین می‌کند و هیچ مطلب خارج از این کتاب‌ها در امتحان نخواهد آمد. منابع امتحانی برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش و دفترچه راهنمای آزمون فراگیر منتشر می‌شود. 

 

    منابع آزمون فراگیر نوبت هفدهم - پذیرش بهمن ماه 1395 (کلیه گرایش‌های رشته مدیریت کسب و کار)