مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم، هنر وفن است وبه منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده سازی، نظارت واجرای پروژه، به ویژه پروژه های عمرانی، طرح ریزی شده است.
ویژگی اصلی تخصص مهندسی پروژه، ماهیت بین رشته ای آن است. این رشته تلفیقی از رشته های مهندسی عمران، مهندسی صنایع ورشته مدیریت می باشد.
پیشتر از این، بازنگری در رشته های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار وتحولات علمی در ماده 49 برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی جای داده شده وتوسعه علوم میان رشته ای در دستور کار دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یک نهادعلمی آموزشی، توجه خودرا به این امر معطوف ساخت ورشته مهندسی مدیریت پروژه را به عنوان یک تخصص بین رشته ای با کاربری بالا در رفع نیازهای اجرایی- مدیریتی پروژه های عمرانی کشور طرح ریزی نمود.
تدوین دروس وسرفصل های واحدهای درسی به ترتیبی است که فارغ التحصیلان رشته مهندسی مدیریت پروژه توانایی ادامه تحصیل در رشته های زیر را دارا می باشند.


- رشته عمران در گرایش های:
سازه، زلزله، مکانیک خاک وپی، راه وترابری، مهندسی آب، سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی، حمل ونقل، مدیریت وساخت، محیط زیست، مهندسی رودخانه، آب وفاضلاب


- رشته صنایع در گرایش های:
مدیریت سیستم وبهره وری، سیستمهای اقتصادی واجتماعی
مهندسان مدیریت پروژه تخصص های مرتبط با مهندسی عمران، مهندسی صنایع واصول مدیریت ونظارت را در دوره تحصیلی خود فرا می گیرند. لذا این کارشناسان در زمینه مهارت های کاربردی واجرایی مرتبط با سه تخصص فوق توانمند می باشند.


 از جمله مهارت های  تخصصی کارشناسان این رشته می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-         تسلط بردانش حقوقی پروژه ها
-         تسلط برمقررات ملی ساختمانی وآئین نامه های اجرایی
-         آشنایی با امور مالی وحسابداری پروژه
-         طراحی اجرایی ونظارت براجرای پروژه
-         تسلط برانجام هماهنگی بین عوامل پروژه
-         شناخت موثر از مصالح وماشین آلات
-         آشنایی با مقررات اداری مرتبط
-         ایجاد دیدگاه مبتنی براخلاق مهندسی در اجرای پروژه
-         توانایی نقشه خوانی مهندسی
-         کسب دید عمیق از ایمن سازی کارگاه ساخت


ازپتانسیل های شغلی محتمل برای مهندسین مدیریت پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف- تخصص اجرا
-         اجرای انواع سازه های بتنی
-         اجرای سازه های بنایی
-         اجرای سازه های فلزی
-         اجرای مقاوم سازی ابنیه
-         اجرای سالن های صنعتی وسوله ها
-         نقشه برداری وعملیات مرتبط
-         اجرای تخصصی پل ها
-         متره وبرآورد (دستی وکامپیوتری)
-         اجرای سازه های آبی
-         اجرای راهسازی وروسازی
-         طرح معماری ساختمان های مسکونی وتجاری ساده
ب- تخصص نظارت
-         نظارت برساخت انواع سازه های بتنی
-         نظارت برساخت سازه های بنایی
-         نظارت برساخت سازه های فلزی
ج- تخصص مدیریت
-         مدیریت پروژه های بزرگ
-         مدیر کنترل پروژه
-         مدیریت کارگاه
-         اجرای مهندس ارزش
-         مدیریت امور پیمان وقرار داد
-         مدیریت مالی وحسابداری
-         مدیریت بحران
-         داوری وحل اختلافات پروژه های عمرانی
-         ممیزی انرژی ومدیریت مصرف انرژی
-         مهندسی ومدیریت ایمنی