نمرات آزمون های کلاسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ریاضی سوم تجربی

مقطع سوم دبیرستان ملت

 • روز شنبه ساعت 11:45 الی  13:15
 • روز چهارشنبه ساعت 7:45 الی 11:15

حسابان

مقطع سوم دبیرستان هشترودی

 • روز یکشنبه ساعت 7:45 الی 11:15
 • روز یکشنبه ساعت 7:45 الی 11:15

حساب دیفرانسیل انتگرال

مقطع  پیش دانشگاهی دبیرستان ارشاد

 • روز سه شنبه ساعت 7:30 الی 11:15
 • روز چهارشنبه ساعت 7:30 الی 11:30

ریاضی عمومی تجربی

مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان هشترودی

 • روز یکشنبه ساعت 7:45 الی  11:15
 • روز  دوشنبه ساعت 7:45 الی 9:15

حسابان

مقطع سوم دبیرستان ایران زمین

 • روز یکشنبه ساعت 12:45 الی 15:15
 • روز سه شنبه ساعت 12:45 الی 15:15

ریاضی مهندسی پیشرفته

مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • روز جمعه ساعت 8:00 الی 9:30