نمونه سوالات امتحانی کنکور علوم تجربی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

شما در این بخش می توانید سوالات کنکور تجربی سال های گذشته را در این قسمت دانلود نمایید.

ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 سوالات کنکور علوم تجربی-تیر سال 1403-خارح کشور 409 کیلوبایت دانلود
2 سوالات کنکور علوم تجربی-تیر سال 1403-داخل کشور 813 کیلوبایت دانلود
3 سوالات کنکور علوم تجربی-اردیبهشت سال 1403-داخل کشور 1946 کیلوبایت دانلود
4 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1402-داخل کشور 1329 کیلوبایت دانلود
5 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1402- خارج کشور 2408 کیلوبایت دانلود
6 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1401-تیر ماه-داخل کشور 482 کیلوبایت دانلود
7 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1401- خارج کشور 1958 کیلوبایت دانلود
8 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1401-داخل کشور 1962 کیلوبایت دانلود
9 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1400-داخل کشور 4561 کیلوبایت دانلود
10 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1400- خارج کشور 5833 کیلوبایت دانلود
11 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-داخل کشور-نظام جدید 5514 کیلوبایت دانلود
12 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-داخل کشور-نظام قدیم 5251 کیلوبایت دانلود
13 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-خارج از کشور-نظام جدید 5252 کیلوبایت دانلود
14 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-خارج از کشور-نظام قدیم 5277 کیلوبایت دانلود
15 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-داخل کشور-نظام جدید 4348 کیلوبایت دانلود
16 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-داخل کشور-نظام قدیم 4335 کیلوبایت دانلود
17 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-خارج از کشور-نظام جدید 4305 کیلوبایت دانلود
18 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-خارج از کشور-نظام جدید 4379 کیلوبایت دانلود
19 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 97-داخل کشور 2097 کیلوبایت دانلود
20 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 97-خارج از کشور 2157 کیلوبایت دانلود
21 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 96-داخل کشور 2483 کیلوبایت دانلود
22 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 96-خارج از کشور 3091 کیلوبایت دانلود
23 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 95-داخل کشور 3235 کیلوبایت دانلود
24 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 95-خارج از کشور 2675 کیلوبایت دانلود
25 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 94-داخل کشور 871 کیلوبایت دانلود
26 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 94-خارج از کشور 2084 کیلوبایت دانلود
27 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 93-داخل کشور 910 کیلوبایت دانلود
28 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 93-خارج از کشور 5544 کیلوبایت دانلود
29 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 92-داخل کشور 452 کیلوبایت دانلود
30 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 92-خارج از کشور 4732 کیلوبایت دانلود
31 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 91-داخل کشور 133 کیلوبایت دانلود
32 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 91-خارج از کشور 1002 کیلوبایت دانلود
33 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 90-داخل کشور 246 کیلوبایت دانلود
34 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 90-خارج از کشور 678 کیلوبایت دانلود
35 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 89-داخل کشور 270 کیلوبایت دانلود
36 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 89-خارج از کشور 4947 کیلوبایت دانلود
37 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 88-داخل کشور 253 کیلوبایت دانلود
38 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 88-خارج از کشور 633 کیلوبایت دانلود