شما در این بخش می توانید سوالات کنکور تجربی سال های گذشته را در این قسمت دانلود نمایید.

ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1402-داخل کشور 1329 کیلوبایت دانلود
2 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1402- خارج کشور 2408 کیلوبایت دانلود
3 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1401-تیر ماه-داخل کشور 482 کیلوبایت دانلود
4 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1401- خارج کشور 1958 کیلوبایت دانلود
5 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1401-داخل کشور 1962 کیلوبایت دانلود
6 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1400-داخل کشور 4561 کیلوبایت دانلود
7 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 1400- خارج کشور 5833 کیلوبایت دانلود
8 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-داخل کشور-نظام جدید 5514 کیلوبایت دانلود
9 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-داخل کشور-نظام قدیم 5251 کیلوبایت دانلود
10 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-خارج از کشور-نظام جدید 5252 کیلوبایت دانلود
11 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 99-خارج از کشور-نظام قدیم 5277 کیلوبایت دانلود
12 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-داخل کشور-نظام جدید 4348 کیلوبایت دانلود
13 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-داخل کشور-نظام قدیم 4335 کیلوبایت دانلود
14 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-خارج از کشور-نظام جدید 4305 کیلوبایت دانلود
15 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 98-خارج از کشور-نظام جدید 4379 کیلوبایت دانلود
16 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 97-داخل کشور 2097 کیلوبایت دانلود
17 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 97-خارج از کشور 2157 کیلوبایت دانلود
18 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 96-داخل کشور 2483 کیلوبایت دانلود
19 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 96-خارج از کشور 3091 کیلوبایت دانلود
20 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 95-داخل کشور 3235 کیلوبایت دانلود
21 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 95-خارج از کشور 2675 کیلوبایت دانلود
22 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 94-داخل کشور 871 کیلوبایت دانلود
23 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 94-خارج از کشور 2084 کیلوبایت دانلود
24 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 93-داخل کشور 910 کیلوبایت دانلود
25 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 93-خارج از کشور 5544 کیلوبایت دانلود
26 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 92-داخل کشور 452 کیلوبایت دانلود
27 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 92-خارج از کشور 4732 کیلوبایت دانلود
28 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 91-داخل کشور 133 کیلوبایت دانلود
29 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 91-خارج از کشور 1002 کیلوبایت دانلود
30 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 90-داخل کشور 246 کیلوبایت دانلود
31 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 90-خارج از کشور 678 کیلوبایت دانلود
32 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 89-داخل کشور 270 کیلوبایت دانلود
33 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 89-خارج از کشور 4947 کیلوبایت دانلود
34 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 88-داخل کشور 253 کیلوبایت دانلود
35 سوالات کنکور علوم تجربی-سال 88-خارج از کشور 633 کیلوبایت دانلود