هنراسلامی کارشناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ویژگی‌های هنر و فرهنگ اسلامی ایران در ادوار اسلامی ، زاده تلاش و فعالیت‌های هنرمندانی است که در دامن فرهنگ اسلامی پرورش یافته‌اند. ویژگی‌های فنی و زیبایی‌شناسی آثار دوران اسلامی همواره منطبق با جهان‌بینی هنرمند مسلمان بوده است. هنرمند مسلمان در پی ایجاد تفاهم و تعامل میان صورت و معنا و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسان در مرحله آفرینش اثر هنری مهارت فنی را با معرفت دینی درمی‌آمیزد و بدین‌ترتیب اثر هنری ضمن دارابودن وجه مهم کاربرد، دارای وجه باطنی و مفاهیم دینی نیز می‌گردد.
واژهء سنت به مفهوم وسیع کلمه دین از دلالت‌های مهم نحوة حضور هنر ایران در دوران باستان و اسلامی به شمار می‌رود.
برنامه درسی کارشناسی هنر اسلامی مبتنی بر هنرهایی است که ریشه در اعماق دین اسلام دارد. دوره کارشناسی هنر اسلامی به منظور احیاء- توسعه- ترویج و تقویت هنرهای اسلامی در جامعه ایران و تربیت کارشناسانی آگاه و متخصص در یکی از زیر مجموعه‌های هنر اسلامی یعنی هنرهای صناعی در پنج گرایش: شیشه، سفال،‌ هنر و صنایع چوب، نگارگری، هنر و صنایع فلز طراحی گردیده است.
دانشجویان پس از گذرانیدن دروس پایه- اصلی و تخصصی مشترک با انتخاب یکی از گرایش‌ها واحدهای تخصصی مربوطه را که به آموزش نکات فنی اختصاص یافته می‌گذراند. امید است با عنایات و توفیقات حق تعالی و همت و تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران با اجرای مناسب و هماهنگ برنامه طراحی‌شده بتوان گامی مؤثر در اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی‌مان برداریم.

تعریف و هدف:
دوره آموزش کارشناسی هنر اسلامی یکی از دوره‌های آموزشی عالی است که هدف از برگزاری این دوره ترتیب افراد متخصص، پژوهشگر و ژرف‌اندیش است که ضمن آگاهی به مبانی نظری و عملی هنر اسلامی، موجبات تقویت و تحکیم آن را فراهم آورند.

اهمیت و ضرورت:
1- احیاء و توسعه فرهنگ و هنر اسلامی ایران
2- وسعت بخشیدن به پژوهش در زمینه هنر اسلامی در جهت رقاء و اعتلای فرهنگ اصلی و حاکم ایران
3- تکیه و تأکید بر حفظ و صیانت اصالت‌ها و ارزش‌های حاکم بر هنر اسلامی
4- ضرورت پژوهش و تحقیق نظری و عملی در هنر اسلامی به منظور تطبیق با شرایط و نیازهای جامعه امروز
5- فراهم آوردن زمینه‌های تداوم هنر اسلامی و حیات گسترده آن در آینده
6- اهمیت جایگاه هنر اسلامی با توجه به وجود آثار گرانبها و در دسترس- اساتید هنرمند و کهنسال- منابع حوزه‌ای- نسخ خطی و کتابخانه‌ای کشور

نقش و توانایی:
1- تربیت کارشناسانی آگاه و محقق که ضمن شناخت نسبت به مبانی نظری و عملی موجبات احیاء و تقویت و تحکیم هنر اسلامی را فراهم سازند.
2- توانایی در بررسی- تحلیل و شناخت طرح‌ها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ و تفکر اسلامی.
3- توانایی در ارزیابی- ارزشیابی و کارشناسی هنر اسلامی.
4- کسب مهارت در اجرای مراحل مختلف ایجاد و ساخت یکی از رشته‌های هنر اسلامی از مرحله طراحی تا انتخاب مواد اولیه، شکل‌بخشی و مراحل تکمیلی آن.
5- توانایی در همکاری با واحدهای دولتی و خصوصی.
6- توانایی در اداره یک واحد و یا کارگاه از اولین مرحله تا آخرین مراحل پایانی.
7- توانایی شناخت اقتصاد و بازار جهانی به منظور عرضه آثار هنری به بازارهای جهانی.