در گذر سالیان دراز آیات قرآنی همراه با معانی و مضامین ادبی و حماسی،‌ آمیزه‌هایی بدیع از هنر و سنن در زندگی را بوجود آورده که جلوه‌های مختلف آن علیرغم همه شدائد روزگار، هنوز هم با قوّت در شریانهای حیات معنوی مردم، جاری است.
کتابت و نگارگری، یکی از ارکان اصلی هنرهای سنتی ایران است که آگاهی از ویژگیهای آن می‌تواند در شناخت وجوه هنر و تمدن ایرانی- اسلامی، تأثیر بسزایی داشته و نهایتاً ابوابی تازه از علل شکوه یکی از تمدنهای بشری را بگشاید.
عرصه وسیع کتابت و نگارگری در طول تاریخ هنر این کشور، همواره ارمغانی گسترده از انواع نوآوری و بدایع در فنون را به همراه داشته و حکایت از زندگی و پویایی هنرمندان این سرزمین دارد.
حفظ و احیای این میراث ذیقیمت در گرو تعلیم و انتقال آنها به دانشجویان و علاقمندان است که با توجه به ذخائر فراوان گنجینه‌ها و وجود اساتید صاحب نام می‌تواند حرکتی گسترده را در جهت رونق بخشیدن به کمال هنرهای سنتی دربرگیرد و در عرصه‌های جهانی هنری هم برای ایران اسلامی افتخارات و پدیده‌های تازه‌ای را مطرح نماید:
رشته کتابت و نگارگری با توجه به جنبه‌های تخصصی آن ایجاد گرایشهای متنوعی را بصورت مستقل می‌طلبد که در 4 گرایش به ترتیب ذیل طراحی و برنامه‌ریزی شده است:
کارشناسی کتابت و نگارگری با گرایش خیالی‌نگاری
کارشناسی کتابت و نگارگری با گرایش خوشنویسی
کارشناسی کتابت و نگارگری با گرایش طراحی سنتی وتذهیب
کارشناسی کتابت و نگارگری با گرایش نگارگری
تدوین برنامه‌های درسی گرایشهای فوق به گونه‌ای است که دانشجویان پس از گذراندن دروس مشترک اصلی و پایه در سوم دروس تخصصی هریک از گرایش‌ها را که براساس علاقه انتخاب نموده‌اند اختصاص خواهد یافت. بدیهی است با عنایت خاص مسئولین نسبت به این امر و لزوم سامان‌دهی، تشکل و به نظام آوردن و تعالی هنرهای کاربردی در جایگاه واقعی خویش و نقش آن در فرهنگ، هنر، اقتصاد، اشتغال، ارتباط جهانی و انتقال فرهنگ اسلامی و هویت ملی، انجام این کار مهم با همکاری همه پاکدلان میهن اسلامی و استعانت خداوندی به تحقق برسد.


تعریف و هدف:
دوره آموزش کارشناسی کتابت و نگارگری یکی از دوره‌های آموزش عالی است که هدف از برگزاری این دوره تربیت افراد متخصص و آشنا به مبانی عملی و نظری کتابت و نگارگری که مظهری از فرهنگ اسلامی و هنر ملی کشور ماست.


اهمیت و ضرورت:
1. حفظ و تقویت فرهنگی بومی و ملی با توجه به اصالتها.
2. بالابردن کیفیت هنر کتابت و نگارگری و قانونمند شدن روشهای آموزشی و توسعه رونق این هنر.
3. احیاء، حفظ و ترویج هنر کتابت و نگارگری به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایران.
4. اشاعه فرهنگ معنوی و انتقال مفاهیم هنری، دینی، ملی از طریق گسترش هنر کتابت و نگارگری.
5. آموزش علوم عملی و نظری این هنر شریف به منظور تربیت هنرمندان و کارشناسان آگاه و متعهد در جهت حفظ حریم میراثهای فرهنگی.
6. شناخت هنر کتابت و نگارگری به عنوان یکی از مهمترین مواریث و ودایع معنوی ایران و شناخت سیر تحول و تطور آن در ادوار مختلف فرهنگی این مرز و بوم.
7. ایجاد زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور بررسی همه جوانب این هنر در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری.
8. حفاظت و صیانت از این هنر ملی با توجه به نقش فرهنگی آن.

نقش و توانایی:
1. تربیت کارشناسانی آگاه و محقق که ضمن شناخت نسبت به مبانی علمی و نظری هنر موجبات تقویت و تحکیم این هنر اصیل را فراهم آورند.
2. تمهید مقدمات لازم به منظور استفاده از خدمات فارغ‌التحصیلان در جهت احیاء و نوزایی هنر به منظور اشاعهء فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایران در بین زندگی مردم.
3. کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف تولید آثار هنری.
4. شناخت ابزار و وسایل بهینه سازی هرچه بیشتر آنها
5. شناخت هرچه بیشتر ویژگیهای مبانی نظری و عملی این هنر در جهت حفظ و تقویت فرهنگی
6. توانایی فارغ‌التحصیلان در ارزیابی و ارزشیابی و کارشناسی آثار هنری در ارتباط با هنر کتابت و نگارگری.
7. توانایی فارغ‌التحصیلان در بررسی، تحلیل و شناخت طرحها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ و تفکر.
8. توانایی فارغ‌التحصیلان در تدریس مبانی نظری و عملی هنر کتابت و نگارگری.
9. توانایی  فارغ‌التحصیلان در همکاری با واحدهای دولتی و خصوصی نظیر سازمان صنایع دستی ایران- سازمان میراث فرهنگی و . . .