تعریف تدریس خصوصی

فرآیندی است که طی آن معلم یا استاد تلاش می کند تا مباحثی که دانش آموز یا دانشجو در فهم یا کاربرد آنها دچار مشکل شده است را با بیانی رسا و با جدیدترین شیوه های تدریس، آموزش دهد؛ این مباحث می تواند کل یا قسمتی از یک درس و یا تمرین های آن درس باشد.


   کلاس های خصوصی مهندس سالار عموزاده شامل:

1. ریاضی(1)

2. ریاضی(2)

3. ریاضی(3)

4. حسابان(1)

5.حسابان(2)

6. ریاضی کنکور رشته علوم ریاضی فیزیک

7. ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

8. ریاضی پایه دانشجویان کارشناسی

8. ریاضی عمومی (1) دانشجویان کارشناسی

 

 

 


تدریس خصوصی مشتمل بر سه قسمت می باشد: 
الف) سنجش سطح علمی دانش آموز یا دانشجو.
ب) ارائه درس و نکات متناسب با سطح علمی دانشجو.
پ) ارزیابی دانش آموز یا دانشجو پس از ارائه درس.

 


تدریس خصوصی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:
الف) تدریس خصوصی فوری.
ب) تدریس خصوصی مستمر.

 


تعریف تدریس خصوصی فوری
به گونه ای از تدریس اطلاق می کنیم که شاگرد فرصت چندانی تا امتحان یا آزمون ندارد و هدف وی از این کلاس خصوصی و تدریس، فقط موفقیت در آزمون می باشد.

 


ویژگی های تدریس خصوصی فوری
از مشخصات این نوع تدریس آن است که تعداد جلسات کمتر از ده جلسه و نزدیک به آزمون میان ترم یا پایان ترم می باشد.
اقتضای چنین تدریسی، استادی کارکشته، مسلط و دلسوز می باشد که برای موفقیت شاگرد فشار زیادی را تحمل کند و مجموعه زیادی از مفاهیم اصلی و مهم را در مدت زمان کوتاه تدریس نماید.


تعریف تدریس خصوصی مستمر
به گونه ای از تدریس اطلاق می کنیم که شاگرد با دوراندیشی و آینده نگری، به محض مشاهده نقاط ضعف خود و در طول ترم، به این تدریس روی می آورد و هدف آن درک واقعی مطالب، تقویت علمی دائمی و موفقیت در کلیه آزمون های آتی می باشد.

 


ویژگی های تدریس خصوصی مستمر
از ویژگی های این نوع تدریس آن است که تعداد جلسات بیش از ده جلسه می باشد و فرصت کافی برای برنامه ریزی استاد یا معلم وجود دارد. بنابراین استاد می تواند با آرامش خاطر و با یک برنامه ریزی بلندمدت، اهداف مشخصی را پیگیری نماید. چنین تدریسی قطعا به لحاظ کیفی بالاتر از تدریس فوری می باشد و نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

 

 

تدریس خصوصی تضمینی؛ تخیل یا واقعیت
در سایت ها و آگهی ها دیده می شود که از عبارت فریبنده " تدریس خصوصی تضمینی " استفاده می شود. لطفا دقت فرمائید که این عبارت به خودی خود غلط است. برای اثبات این مدعا، فرض کنید بهترین استاد دنیا را برای تدریس مستعدترین شاگرد دنیا استخدام کنیم؛ با این حال تصور کنید اگر این شاگرد حوصله مطالعه نداشته باشد، یا از درس مورد نظر متنفر باشد یا ..... آیا می توان امیدی به نتیجه داشت؟ آیا می توان نتیجه را تضمین کرد؟
با این وجود، هر عقل سلیمی می پذیرد تضمین چیزی که هزاران عامل در آن دخیل است، صحبتی عوامفریبانه است؛ ولی توجه داشته باشید که در صورت انتخاب تدریس خصوصی مستمر، با توجه به ماهیت آن، می توان اهدافی را پیش بینی کرد و بهبود شاگرد را در بازه های زمانی مشخص مشاهده نمود.