کلاس های نکته و تست:

در این کلاس ها که مخصوص ایام امتحانات و کنکور می باشد ، نکات طلایی و مهم  امتحانات و کنکور سنوات گذشته همراه با سوالات سنوات گذشته و  سوالات احتمالی تدریس خواهد شد.