معرفی رشته   

 

    دوره کارشناسی ارشد شیمی دوره ای باگرایشهای تخصصی چهار گانه(شیمی آلی ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک) است که مشخصات هرگرایش با دروس اختصاصی آن گرایش و محتوای پایان نامه تعیین می گردد.

  اهداف
   الف- رشد اتکاء بنفس و قوه ابتکار و پژوهش در دانشجو جهت انجام تحقیق مستقل درشیمی .
    ب- افزایش توانائی و مهارت دانشجو به منظور احراز مسئولیتهای شغلی درسطح یک صاحب نظردریکی ازسه زمینه شیمی:محض ،شیمی کاربردی وشیمی آموزشی باتوجه به نیازهای جامعه (تربیت کادرآموزشی وپژوهشی موردنیازدانشگاهها و موسسات تحقیقات دولتی و غیردولتی ).
   ج- رشدتعمق و نگرش کلی دانشجو درعلم شیمی به منظور بالابردن توانائی او در درک مسائل در ارتباط  با یکدیگر وکاربرد این توانائی در رفع نیازهای جامعه .

 نقش و توانایی
  الف) عهده‌دار شدن مسئولیت تدریس در رشته شیمی و نیز هدایت آزمایشگاه‌ها
 ب) همکاری در زمینه‌های مختلف شیمی در دانشگاه‌ها و نیز مؤسسات پژوهشی کشور.
 ج) آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تأمین کادر علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی.

  ضرورت و اهمیت
  اهمیت این دوره با توجه به نکات زیر و در جهت استقلال اقتصادی و خودکفایی صنعتی بیش از پیش احساس می‌گردد.
 الف) رفع کمبود هیئت علمی برای دانشگاه‌های کشور در سطح مربی.
 ب) تربیت محققین و پژوهشگران مجرب برای کار در مؤسسات تحقیقاتی و صنعتی کشور و در نتیجه کوشش در رفع وابستگی تحقیقاتی و صنعتی جامعه اسلامی.

 

مطالب دیگر گروه علوم پایه کارشناسی ارشد

زیست فناوری میکروبی

زیست فناوری میکروبی

  • گروه علوم پایه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط گروه علوم پایه کارشناسی ارشد
بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم چند جمله ای ها_2_ توسط مهندس سالار عموزاده بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم چند جمله ای ها_1_ توسط مهندس سالار عموزاده بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم تابع یکنوا_ 5_ توسط مهندس سالار عموزاده بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم تابع یکنوا_ 4_ توسط مهندس سالار عموزاده بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم تابع یکنوا_ 3_ توسط مهندس سالار عموزاده بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم تابع یکنوا_ 2_ توسط مهندس سالار عموزاده بهترین و جامع ترین آموزش مفهوم تابع یکنوا_ 1_ توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش مفهوم وارون تابع_قسمت چهارم _پایانی_توسط مهندس سالار عموزاده