0 Like
قسمت سیزدهم _ رفیع رفیعی _ ابوالفضل حاجی حیدر
ابوالفضل حاجی حیدر درباره مافیای انتشارات ها و چاپ کتاب صحبت کرد و در باره پیشرفت در تدریس و گله از کسانی که در جایگاه بالایی از کنکور قرار گرفتند که حقشون نیست
قسمت سیزدهم _ رفیع رفیعی _ ابوالفضل حاجی حیدر