در کلاس های خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی به هر دانش آموز ، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد

۲- ایستگاه تمرینات کتاب درسی : شامل حل کلیه تمرینات کتاب درسی هر فصل

۳- ایستگاه نمونه سوالات امتحان نهایی : شامل حل کلیه  سوالات امتحان نهایی از سال ۹۰ الی 1400 (خرداد -شهریور -دی)

۴-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی و فنی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی 1400

۵-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته  علوم تجربی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی 1400

۶- ایستگاه بانک تست : شامل ۲۰۰ تست تالیفی برای هر فصل

 

رئوس مطالبی که در کلاس های خصوصی ریاضی ۲ علوم تجربی تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

فصل اوّل-هندسۀ تحلیلی و جبر

(هندسه تحلیلی-تابع درجه ٢ و معادلۀ درجۀ دوم-معادلات گویا و معادلات رادیکالی)

فصل دوم-هندسه

(ترسیم های هندسی -استدلال و قضیه تالس-تشابه مثلث ها)

فصل سوم-تابع

(آشنایی با برخی از انواع توابع -آشنایی با برخی از ویژگی های توابع -اعمال جبری روی توابع )

فصل چهارم-مثلثات

(واحدهای انداز ه گیری زاویه-روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی-توابع مثلثاتی)

فصل پنجم-توابع نمایی و لگاریتمی

(تابع نمایی و ویژگی های آن-تابع لگاریتمی و ویژگی های آن-نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی)

فصل ششم-حد و پیوستگی

(فرایندهای حدی-محاسبه حد توابع-پیوستگی)

فصل هفتم-آمار و احتمال

(احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل-نمونه گیری-آمار توصیفی)

 

 

verification