آرش عمید  مدارس: سلام تجریش،علامه حلی۲،علامه طباطبایی

 

موسسات آموزشی : آی کلاس ، کاد

 

تالیفات:بیش از۲۵کتاب در انتشارات گاج،ریاضی تجربی جامع فار

 

 

 

مطالب دیگر دبیران ریاضی

مسعود مسعودی

مسعود مسعودی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید عزیزی

سعید عزیزی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رضا پورحسینی

رضا پورحسینی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد حسین صدیق مهاجر

محمد حسین صدیق مهاجر

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرین تفضلی زاده

آرین تفضلی زاده

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
صابر ترکیبی

صابر ترکیبی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد صحرانورد

محمد صحرانورد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مسعود برملا

مسعود برملا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مسلم یعقوبی

مسلم یعقوبی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
بابک نهرینی

بابک نهرینی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میثم بهرامی جویا

میثم بهرامی جویا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علیرضا کاظمی بقا

علیرضا کاظمی بقا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر