• طراح ایده های نوین آموزشی مانند: سرم تراپی و آموزش قطره ای و انیمیشن های زیست شناسی.
 • مدرس کنکور زیست در مدارس برتر تهران و دبیر پروازی مراکز استانهایی مانند: تبریز،شیراز،بوشهر،کرمانشاه،همدان،شهرکرد و قزوین.
 • مؤلف جزوات قطره ای.
 • دبیر زیست گروه آموزشی بنیان.

مطالب دیگر دبیران زیست شناسی

هانیه علیدوست

هانیه علیدوست

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
ابوالفضل جعفری

ابوالفضل جعفری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
سعید صمدانی

سعید صمدانی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
عرفان اکبری

عرفان اکبری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
رضا امیر

رضا امیر

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حمید افضلی

حمید افضلی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
پیمان باقری

پیمان باقری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
شورش باباعلی

شورش باباعلی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
اصغر زمانی

اصغر زمانی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
ابوالفضل حاجی حیدر

ابوالفضل حاجی حیدر

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حشمت برهانی

حشمت برهانی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
صابر یاوری

صابر یاوری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط دبیران زیست شناسی
هانیه علیدوست ابوالفضل جعفری سعید صمدانی محمد نورانی میثم بهرامی جویا علیرضا کاظمی بقا محمد دهقان پیام کریمی نیا