رشاد براتی
 • ۱۸ سال تدریس در برترین آموزشگاه های تهران.
 • مدرس پروازی شهر های کرمان،تبریز،شیراز،شهرکرد،رشت،زاهدان،اهواز و....
 • مدرس ممتاز صدا و سیما (شبکه آموزش).
 • مدرس رتبه یک کنکور سراسری خانم فرزانه فرهادی.
 • مدرس رتبه ۳ کنکور سراسری رشته تجربی خانم نوشین چینی فروش ها.
 • مدرس رتبه ۹ کنکور سراسری رشته تجربی خانم فرشته ولایی.
 • و مدرس تعداد زیادی از رتبه های یک رقمی و دو رقمی در کنکور های سراسری سالهای اخیر.
 • ابداع کننده سبک جدید تدریس فیزیک و تحلیل سوالات کنکور به صورت مجازی.
 • مولف کتب کمک آموزشی مجازی .

مطالب دیگر دبیران فیزیک

ایمان حاجی زاده

ایمان حاجی زاده

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
حامد طاهرخانی

حامد طاهرخانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی محمدی

مهدی محمدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا علینقی

علیرضا علینقی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد پیامنی

سجاد پیامنی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرید شهریاری

فرید شهریاری

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رسول مدرسه دوست

رسول مدرسه دوست

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
بهناز اکبر نواز

بهناز اکبر نواز

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهران نخستین

مهران نخستین

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد محمد علی مدی

محمد محمد علی مدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد قریب

محمد قریب

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر عباس فتوحی

امیر عباس فتوحی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر