کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه شهید بهشتی
• مهندسی برق از دانشگاه تهران
• ۳۲ سال سابقه تدریس در مدارس: کوشش، ادیب فرزانه، شهید مهدوی، کمال ، کوثر، طلوع، البرز نو، روشنگران،طلیعه شاهد، صهبای صفا و …

• ۴ جلد کتاب انتشارات منشور دانش، ۳ جلد کتاب ایران سنجش، ۲ جلد کتاب تضمین دانش، ۲ جلد کتاب موسسه خوارزمی، ۲ جلد کتاب انتشارات فائق، ۳ جلد کتاب انتشارات بیست

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۴۶۷۴۲۸

مطالب دیگر دبیران فیزیک

بهناز اکبر نواز

بهناز اکبر نواز

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهران نخستین

مهران نخستین

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مدی

مدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد قریب

محمد قریب

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر عباس فتوحی

امیر عباس فتوحی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مجید ساکی

مجید ساکی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیلی

سهیلی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیرمحمد شکوهی

امیرمحمد شکوهی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد مشرقی

محمد مشرقی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر