مشاوران تحصیلی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 


در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین مشاوران آموزشی به دانش آموزان ،مدارس و موسسات آموزشی معرفی می گردد.

 

 

دکتر مهدی نکویی

دکتر مهدی نکویی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
ندا تقی خانی

ندا تقی خانی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهدی احمدی

مهدی احمدی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
میلاد فراهانی

میلاد فراهانی

  • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
ارسلان فیروزنیا

ارسلان فیروزنیا

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
حسین بنایی

حسین بنایی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سعید غیاثوند

سعید غیاثوند

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهدی یوسف زاده

مهدی یوسف زاده

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد معین اصفهانیان

محمد معین اصفهانیان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا ذوالقدر

حمیدرضا ذوالقدر

  • دبیران عربی
اطلاعات بیشتر
وحید دولتی

وحید دولتی

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
زهره مهدوی نیا

زهره مهدوی نیا

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علی اکبری

محمدرضا علی اکبری

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمودجمالی زاده

محمودجمالی زاده

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور قاسم آباد

علی آقاجان پور قاسم آباد

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
منصور رخشان

منصور رخشان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد ترکمن

محمد ترکمن

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
آرتین ملکی

آرتین ملکی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد موسوی

محمد موسوی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
نادر شفاعی

نادر شفاعی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علیرضا راد

علیرضا راد

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهرداد_ امجدیان

مهرداد_ امجدیان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
بیژن امجدیان

بیژن امجدیان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سید مهدی رهبر

سید مهدی رهبر

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر