معرفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعریف و هدف

رقابت‌های تنگاتنگ بین کشورها با استفاده از ابزار انتقال سریع اطلاعات، موجب برتری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. مدیریت متکی بر نرم‌افزارها و فن‌آوری اطلاعات، مدیریت هوشمند مبتنی بر اطلاعات و نیروی کار آزموده منابع اصلی قدرت امروز و فردا هستند. تحولات عظیم تکنولوژی اطلاعات باعث تحولات چشمگیری در اقتصاد، مدیریت و جامعه شده است.

کارآیی سازمان‌ها از طریق بهبود محصولات و خدمات، اصلاح فرآیندها، گسترش مدیریت در اثر افزایش کارآیی فرهیختگان، به صورت علمی و تجربی در اثر پیشرفت‌های تکنولوژی اطلاعات به سرعت در حال تحول است.

هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی اطلاعات آموزش نیروی انسانی متخصص کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی است. در جهت آموزش متخصصینی که در زمینه‌های مربوط به فن‌آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت، بتوانند در جهت تأکید نیازهای امروز و فردای مدیریت در جامعه فعالیت کنند. دوره کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات با گرایش‌های مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش و کسب و کار الکترونیک پیش‌بینی شده است.


نقش و توانایی

شرکت‌کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش تکنولوژی اطلاعات، با نقش و کاربرد‌های زمینه‌ها و جایگاه فن‌آوری اطلاعات در مدیریت نوین آشنا می‌شوند. افزایش قدرت تحلیل در به کارگیری بهینه فن‌آوری اطلاعات با استفاده از موارد عملی (CASE STUDY) از ویژگی‌های این دوره است.


ضرورت و اهمیت

ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی دانشجویان با نقش دوره و شاخه‌های فن‌آوری اطلاعات مدیریت در بهبود کارآیی واحدهای صنعتی، اجرایی و خدماتی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در عرصه صنعت، خدمات و اجرا بر اهمیت دوره می‌افزاید.