سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال (1) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

مولف: ابوالقاسم شعبانی

 ویژگی های کتاب:
 • کتاب حساب دیفرانسیل 1 شامل سه فصل «یادآوری مفاهیم پایه، دنباله ها حد و پیوستگی»ست

 • هدف اصلی از نگارش این مجموعه ارائه یک کتاب جامعه که تمام نیازهای دانش آموز سال چهارمی رو برطرف کنه

 • در این کتاب هر فصل به چند جلسه تقسیم شده که مهمترین بخش هر جلسه درسنامه های اونه چون علاوه بر توضیحات مفهومی و عمیق مطالب، مثال هایی ارائه شده که تمام تمرینها، مسائل کتاب درسی و نکات تستی رو پوشش میده

 • در انتهای هر جلسه تست های مربوط به همان جلسه آورده شده که حل این تست ها موجب تثبیت آموخته های دانش آموز میشود

 • انتهای هر فصل تستهای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور رشته های ریاضی و تجربی از سال 80 به ترتیب سال با پاسخ تشریحی ارائه شده

 • ضمیمه کتاب نیز به دوبخش «بانک سوالات امتحانی» که تشکیل شده

 • «آزمون جامعی» که شامل تست های سراسری داخل و خارج از کشور سال های اخیره، در پایان کتاب ارائه شده

 • درضمن تمامی پرسش های این کتاب همراه با پاسخ تشریحی هستند

 • چاپ 1395-تعداد صفحات:440

 

 

 

 

مطالب دیگر کتاب های کمک درسی دوازدهم علوم ریاضی

سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال (2) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال (2) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

 • کتاب های کمک درسی دوازدهم علوم ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیر تا پیاز شیمی (2) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

سیر تا پیاز شیمی (2) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

 • کتاب های کمک درسی دوازدهم علوم ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیر تا پیاز شیمی (1) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

سیر تا پیاز شیمی (1) پیش دانشگاهی علوم ریاضی

 • کتاب های کمک درسی دوازدهم علوم ریاضی
اطلاعات بیشتر